EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Vpis

scljGAA414V šolskem letu 2020/21 imamo za prvi letnik razpisanih 56 mest.

V Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2020/21 nas najdete pod:

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA, Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca, Aškerčeva 1, na strani  21.

Opozarjamo vas še na nekatere pomembne datume:

 • do 31. 1. 2020: MIZŠ izda Razpis za vpis v srednje šole in ga objavi na spletnih straneh (www.mizs.gov.si);
 • 14. in 15. 2. 2020: informativna dneva;
 • do 2. 4. 2020: srednje šole sprejemajo prijave učencev za vpis v 1. letnik;
 • 8. 4. 2020: MIZŠ objavi številčno stanje prijav za vpis v srednje šole (do 16. ure);
 • 17. 4. 2020: objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2020/2021 (www.mizs.gov.si)
 • do 23. 4. 2020: prenašanje prijav iz ene srednje šole na drugo;
 • do 22. 5. 2020: na spletni strani MIZŠ objavljen seznam srednjih šol z omejitvijo vpisa, šole pa do 27. 5. 2020 prijavljene kandidate obvestijo o omejitvi vpisa;
 • med 16. in 19. 6. 2020 do 14. ure: prinašanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričeval) na srednjo šolo (na šoli, ki ne bo omejila vpisa, boste s tem tudi vpisani);
 • 19. 6. 2020 do 15. ure: objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in vpis oziroma seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni, z možnostmi v 2. krogu;
 • do 24. 6. 2020 do 15. ure: rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka;
 • 29. 6. 2020: objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka; 
 • do 30. 6. 2020 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka;
 • 1. 7. 2020: objava še prostih mest za vpis;
 • do 31. 8. 2020: vpis na šolo v primeru, če so še prosta mesta.

Več informacij o vpisu in stanju prijav je na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Podrobne informacije dobite pri naši svetovalni delavki Mojci Travnik Bubić.