EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 620
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 7.00 do 8.00 in od 12.00 do 13.30

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Vpis

16. 7. 2020: nimamo več prostih mest.

Nov rok za oddajo prijave za vpis v srednješolske programe je 11. maj 2020. Do tega datuma morate vsi kandidati, ki se želite naslednje šolsko leto vpisati na našo šolo, poslati prijavo.

Kandidatom za vpis v srednje šole je prijava na voljo na spletni strani e-uprave. Kandidati, ki se želite prijaviti na GIMNAZIJO Antona Aškerca, prijavo natisnete, izpolnite, podpišete (kandidat in starši) in pošljete na šolo. Prijavo pošljete priporočeno po pošti na naslov: Gimnazija Antona Aškerca, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana.

NOV ROKOVNIK VPISA za šolsko leto 2020/2021

• do 11. 5. 2020, prestavljen rok za prijavo za vpis,
bodo šole sprejemale prijave učencev za vpis v 1. letnik;
20. 5. 2020
bo na spletni strani MIZŠ objavljeno številčno stanje prijav na dan 11. 5. 2020;
• do 16. 6. 2020
boste lahko svojo prijavo prenesli z ene srednje šole na drugo;
• do 26. 6. 2020
bo javno objavljen seznam srednjih šol z omejitvijo vpisa (na spletni strani MIZŠ);
• med 30. 6. in 6. 7. 2020
boste na šolo posredovali dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev – spričevala. Na šoli, ki ne bo omejila vpisa, boste s tem tudi vpisani;
16. 7. 2020
bo objava prostih mest za vpis (na spletni strani MIZŠ);
• do 31. 8. 2020
se boste lahko vpisali na šole, ki bodo imele prosta mesta.

 

scljGAA414V šolskem letu 2020/21 imamo za prvi letnik razpisanih 56 mest.

V Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2020/21 nas najdete pod:

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA, Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca, Aškerčeva 1, na strani  21.

Več informacij o vpisu in stanju prijav je na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Podrobne informacije dobite pri naši svetovalni delavki Mojci Travnik Bubić.