EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 620
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 7.00 do 8.00 in od 12.00 do 13.30

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Matura

Navodila ob prihodu maturantov v šolo.

Izjava polnoletnega dijaka.

MIZŠ - Sklep o izvajanju SM in PM, 14. maj 2020

Sporočilo državne komisije za splošno maturo z dne 9. 4. 2020

Sprememba koledarja spomladanskega izpitenga roka splošne mature, 8. 4. 2020

Sporočilo Rica maturantom z dne 30. 3. 2020.

Osnovne informacije in pravilniki

Na maturo lahko pristopijo dijaki, ki uspešno zaključijo gimnazijo ali maturitetni tečaj ali v letu opravljanja mature dopolnijo vsaj 21 let starosti.

Vsa obvestila so objavljena tudi na oglasni deski v prvem nadstropju (ob učilnici 113), ki je namenjena maturitetnemu oglaševanju.

Na naši šoli bomo organizirali predmaturitetne preizkuse iz vseh predmetov, predvidoma v mesecu marcu.

Celovita informacija o maturi je objavljena na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC), kjer najdete tudi pomembnejše splošne informacije.

Vsebino splošne mature določa Zakon o maturi, ki je bil sprejet leta 2003 in spremenjen leta 2006.

Podrobnejše informacije so navedene v Pravilniku o splošni maturi, ki je bil sprejet leta 2008.

Kršitve in nedovoljeni pripomočki: seznam.

Roki za uveljavljanje pravice do prilagojenega načina opravljanja mature v letu 2019:

Vpogled v izipitno dokumentacijo in ugovor na oceno na maturi 2019:

Opravljanje dodatnega maturitetnega izpita (peti predmet)

Na naši šoli se lahko k opravljanju dodatnega maturitetnega izpita (t. i. peti predmet) prijavijo dijaki Srednje strojne in kemijske šole ter Srednje lesarske šole.

Po dogovoru z nekaterimi srednjimi strokovnimi in tehničnimi šolami omogočamo opravljanje posameznih maturitetnih izpitov tudi dijakom teh šol. Ostali dijaki srednjih strokovnih in tehničnih šol se k opravljanju dodatnega maturitetnega predmeta prijavijo na Državnem izpitnem centru (naslov: Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana).

Plačilo mature

Kandidati, ki nimajo statusa rednega dijaka, oz. se prijavljajo k opravljanju splošne mature kot "21 letniki" (2. odstavek 24. člena Zakona o maturi, Ur. L. RS št. 15/03) morajo tajnici šolske maturitetne komisije (ŠMK) prof. Špeli Vodopivec Musek ob prijavi k splošni maturi oz. posameznemu izpitu skupaj z obrazcem za prijavo priložiti tudi fotokopiji dveh plačilnih nalogov (položnic). En plačilni nalog plačajo Državnemu izpitnemu centru (RIC-u), drugega pa šoli.

Cena maturitetnega izpita oz. celotne splošne mature

Državni izpitni center (RIC):  

24,00 za en maturitetni izpit oz. 120,00 za celotno splošno maturo (pet predmetov).

Šola:

42,00 za en maturitetni izpit oz. 210,00 € za celotno splošno maturo (pet predmetov).

Informacije o izpolnjevanju plačilnih nalogov se nahajajo tudi na šolski oglasni deski za maturo (prvo nadstropje ob učilnici 113).

Povezave

Obrazci

Vsi obrazci so v .pdf formatu (vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

 

Maturitetni koledar

V skladu s 30. členom Zakona o maturi (Ur. l. RS, št. 15/03) in 20. členom Pravilnika o maturi (Ur. l. RS, 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1/96, 26/96, 5/97, 84/97, 32/98, 2/02) datume pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov oz. izpitnih nastopov v posameznem izpitnem roku določi Državna komisija za splošno maturo v rokih, določenih s šolskim koledarjem. Objavi jih najkasneje 60 dni pred začetkom mature v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku. Do tega roka so mogoče spremembe datumov.