EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Predavanja

Maturitetni tečaj

Izobraževanje po programu Maturitetni tečaj traja eno leto. Za odrasle udeležence izobraževanja so organizirana predavanja za vse predmete po predmetniku. Predavanja potekajo med tednom v popoldanskem času (16.00—19.00), predvidoma od oktobra do maja.

Razporejena so v obliki modulov preko celega šolskega leta.

Poleg treh obveznih maturitetnih predmetov - matematika, slovenščina in tuji jezik, izberejo dijaki še dva izbirna predmeta. Izbirajo lahko med: kemijo, zgodovino, biologijo in psihologijo.

Za izvajanje programa mora biti prijavljenih 15 kandidatov. V primeru, da ni dovolj vpisanih kandidatov, programa ne bomo izvajali. 

Priprave na maturo

Priprave na maturo so namenjene izboljšanju znanja pred opravljanjem mature iz posameznih predmetov. Predavanja iz posameznega predmeta potekajo enkrat tedensko v popoldanskem času.

Kandidati lahko izbirajo med istimi predmeti kot udeleženci Maturitetnega tečaja. V kolikor Maturitetnega tečaja ne izvajamo udeleženci izbirajo med predmeti, ki jih izvajamo za redne dijake.