EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Obvestila: Izobraževanje odraslih

Izpit iz matematike za 1.,2.,3.,4. letnik gimnazije

Kandidate 1.,2.,3. in 4. letnika programa Gimnazija obveščamo, da bo izpit iz matematike v torek, 3. 3. 2020 ob 16.00, v učilnici 113.  

Kandidati se k izpitu prijavite v tajništvu šole najkasneje do četrtka, 27. 2. 2020.

Prijava na maturo 2020

Kandidatke in kandidate, ki nameravajo opravljati splošno maturo oziroma maturitetni predmet v spomladanskem izpitnem roku mature 2020, obveščam, da je zadnji rok za oddajo Prijave na splošno maturo oziroma Prijave k izpitu iz predmeta splošne mature (5. predmet) na šoli 31. marec 2020.

Opozarjam, da prijava na maturo po tem datumu ne bo več možna in kandidati torej ne bodo mogli opravljati mature v letošnjem spomladanskem izpitnem roku.

Zato vse kandidate, ki se doslej še niso prijavili na maturo, pozivam, da to storijo čimprej, najkasneje pa do zgoraj navedenega datuma.

Kanadidate IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH vabimo, da prijavo oddajo v torek, 24. 3. 2020. 

Na maturo se prijavite pri tajnici ŠMK, prof. Jožefi Vatovec.  Uradne ure ima ob torkih,  od 10.25 do 11.10, v prostoru 109/2.

Ob prijavi na maturo predložite ustrezna dokazila o izpoljevanju pogojev za vpis in fotokopiji potrdil o plačilu stroškov mature.

Maturitetni cenik in navodila za izpolnjevanje položnic

 

Prijava k splošni maturi

Kandidate IO obveščamo, da je 31. marec 2020 zadnji rok za prijavo k splošni maturi in izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku. 

Prijave sprejema ga. Jožefa Vatovec, tajnica ŠMK, v sobi 109, v času uradnih ur.

Uradne ure IO

 Vodja izobraževanja odraslih je Zdenka Može Jedrejčić, ravnateljica.

Telefon: 01 24 11 660 ali 01 24 11 612
E-mail: Zdenka.MozeJedrejcic@sclj.si

Uradne ure:
vsak dan, od 10.00 do 12.00
in 
popoldan, od 15.00 do 16.30
v naslednjih dnevih: 19. 11. 2019, 21. 1. 2020 in 17. 3. 2020
soba 109, I. nadstropje