EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
031 625 717
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 620
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 12.00 do 13.30

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsaka sreda od 11.15 do 12.00

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Časovna izvedba obveznih izbirnih vsebin v 2. letniku v šolskem letu 2020/21:

Število ur obveznih izbirnih vsebin za 2. letnik

Državljanska kultura (15 ur)

Čas izvedbe: september 2020—maj 2021.
Izvajalka: Mojca Travnik Bubić.

Knjižnično informacijska znanja (15 ur)

Čas izvedbe: februar, marec 2021.
Izvajalka: Lucija Zajc.
Vsebine :

 • COBISS – 6 ur,
 • šolska knjižnica – 3 ure,
 • izdelava seminarske naloge – 6 ur.

Kulturno umetniške vsebine (15 ur)

 • Po sledeh Jožeta Plečnika – vodeni ogledi Plečnikove hiše in Plečnikove Ljubljane z delovnimi zvezki v organizaciji Mestnega muzeja.
  Čas izvedbe: 9. oktober 2020.
 • Ogled gledališke predstave Županova Micka v SNG Drama.
  Čas izvedbe: februar 2021.
 • Ogled slovenskega filma Ne pozabi dihati v Kinodvoru.
  Čas izvedbe: november 2020.
 • Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
  Čas izvedbe: 23. december 2020.
 • Kulturni dan: Štiriurna kulturna dejavnost.
  Čas izvedbe: 21. januar 2021.
 • Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom.
  Čas izvedbe: 5. februar 2021.

Strokovna ekskurzija Vitanje - Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga (10 ur)

Ekskurzijo bosta pripravili in vodili Maja Jug in Natalija Mlaker.
Čas izvedbe: 23. marec 2021.

Prvi športni dan (5 ur)

Vsebine: pohod.
Vodji: Urša Žen.
Čas izvedbe: 30. september 2020.

Drugi športni dan (5 ur)

Vsebina: različne športne dejavnosti.
Vodji: Urša Žen in Luka Zajc.
Čas izvedbe: junij 2021.

Učenje učenja (5 ur)

Izvajalke: razredničarke v sodelovanju z Mojco Travnik Bubić, svetovalno delavko.
Čas izvedbe: oktober 2020—maj 2021.