EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 620
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 7.00 do 8.00 in od 12.00 do 13.30

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Časovna izvedba obveznih izbirnih vsebin v 2. letniku v šolskem letu 2019/20:

Državljanska kultura (15 ur)

Čas izvedbe: september 2019 - maj 2020.
Izvajalka: Mojca Travnik Bubić.

Knjižnično informacijska znanja (15 ur)

Čas izvedbe: november, december 2019.
Izvajalka: Lucija Zajc.
Vsebine :

 • COBISS – 6 ur,
 • šolska knjižnica – 3 ure,
 • izdelava seminarske naloge – 6 ur.

Kulturno umetniške vsebine (15 ur)

 • Vodeni ogled stalne zbirke slovenske umetnosti v Narodni galeriji
  Čas izvedbe: december 2019 (v popoldanskem času)
 • Ogled gledališke predstave Ta veseli dan ali Matiček se ženi v SNG Drama
  Čas izvedbe: november 2019 (v popoldanskem času)
 • Ogled slovenskega filma Ne bom več luzerka v Kinodvoru
  Čas izvedbe: 24. oktober 2019 (v popoldanskem času)
 • Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
  Čas izvedbe: 24. december 2019
 • Kulturni dan:Vodeni ogled razstave Knjiga. Znanje. Razum. v Mestnem muzeju
  Čas izvedbe: 16. januar 2020
 • Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
  Čas izvedbe: 7. februar 2020
 • Ogled slovenskega filma Preboj v Kinu Bežigrad ( po pouku)
  Čas izvedbe: februar 2020 (v popoldanskem času)

Strokovna ekskurzija po Sloveniji ali Kras ali zamejstvo (12 ur)

Ekskurzijo pripravlja in vodi Matjaž Zorko.
Čas izvedbe: 3. april 2020.

Nadstandardna medpredmetna ekskurzija v Toskano (24 ur)

Ekskurzijo pripravljajo učitelji in učiteljice umetnostne zgodovine, zgodovine, geografije in italijanščine.
Vodja ekskurzije: Jana Sepič.
Čas izvedbe: 3. do 6. april 2020.

Prvi športni dan (5 ur)

Vsebine: plavanje, pohod, igra z loparji, odbojka na mivki.
Vodji: Urša Žen in Uroš Rudolf.
Čas izvedbe: 1. oktober 2019.

Drugi športni dan (5 ur)

Vsebina: rafting, veslanje, kolesarjenje, adrenalinski park, pohod.
Vodji: Urša Žen in Luka Zajc.
Čas izvedbe: 18. junij 2020.

Učenje učenja (15 ur)

Izvajalke: razredničarke v sodelovanju z Mojco Travnik Bubić, svetovalno delavko.
Čas izvedbe: oktober 2019 – maj 2020.