EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Obvezne izbirne vsebine

Obseg obveznih izbirnih vsebin

Obvezne izbirne vsebine za gimnazijski program so dejavnosti, ki obsegajo obvezni in izbirni del.
Dejavnosti, ki so obvezne za vse dijake, so organizirane znotraj rednega pouka, izbirne dejavnosti pa lahko dijaki samostojno izbirajo iz velikega števila vsebin, ponujenih v obliki krožkov. Izvajajo se praviloma v strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti niti predmeti, niti nadomestilo za pouk,niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti. Obvezne izbirne vsebine se delijo na:

 • vsebine, ki so obvezne za vse. Število ur je določeno za vsak letnik;
 • vsebine po dijakovi prosti izbiri, dijak jih lahko opravlja:
  • v okviru šole t.i. vključitev v krožke v celoti ali delno
  • izven šole.

S številom ur, ki jih morajo dijaki opraviti na šoli seznani dijake razrednik pri razredni uri.

V šolskem letu 2019/2020 bodo dijaki Gimnazije Antona Aškerca opravljali obvezne izbirne vsebine v naslednjem obsegu:

1. letnik – 90 ur
2. letnik – 90 ur
3. letnik – 90 ur
4. letnik – 30 ur

Seznam obveznih izbirnih vsebin

 • Zdravstvena vzgoja
 • Kulturno-umetniške vsebine
 • Kulturno-umetniške vsebine s področja glasbe v 1. letniku
 • Športni dnevi
 • Knjižnična informacijska znanja
 • Državljanska kultura
 • Vzgoja za družino, mir in nenasilje
 • Učenje učenja

Obvezna ponudba šole

Iz obvezne ponudbe šole bomo izvajali naslednje vsebine po prosti izbiri dijakov v obsegu najmanj 15 ur:

 • medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom …,
 • športni tabori,
 • šola v naravi,
 • maturantski ples.

Dejavnosti, priznane kot opravljene obvezne izbirne vsebine izven šole

V primeru, da dijaki v tekočem šolskem letu ne opravijo vseh predvidenih vsebin, lahko le-te dopolnijo z naslednjimi, spodaj navedenimi dejavnostmi. Število ur je omejeno.

 • glasbena šola,
 • organizirani športni in plesni treningi,
 • aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu,
 • tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,
 • aktivna udeležba v šolskem krožku,
 • gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,
 • raziskovalna naloga,
 • tečaj cestno-prometnih predpisov,
 • pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,
 • organizirano prostovoljno socialno delo,
 • sodelovanje v drugih društvih (npr. gasilskem, naravovarstvenem …),
 • druge vsebine po presoji šole.

Časovna izvedba obveznih izbirnih vsebin po letnikih v šolskem letu 2018/19:

Dodatne (nadstandardne) dejavnosti :

 • Noč raziskovalcev - Oddelek za romanske jezike in književnostUL FF, Vodnikova domačija, 27. september 2019.
 • Teden pisanja z roko, 1. letnik, januar 2020.
 • Ogled fizikalnih poskusov na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, oktober ali november 2019.
 • Prva pomoč, oktober 2019 – april 2020.
 • Sem sreča v nesreči, preventivne delavnice pred, ob in po nesreči, oktober 2019 – april 2020.
 • Cestno prometni predpisi, oktober 2019 – marec 2020.
 • Nagradni izlet, maj, junij 2020.
 • Tabor Obala 2020.
 • Mednarodna izmenjava dijakov:
  - Sarajevo, Bosna In hercegovina, Mednarodna revija športa (Uroš Rudolf, Urša Žen,…..), april 2019,
  - Ancona, Italija - gostovanje dijakov iz Italije ali/in obisk naših dijakov v Italiji, (Katarina Vozelj Srčnik,Vanja Uhota, …),   po dogovoru,
  - Potsdam, Nemčija - gostovanje dijakov iz Nemčije ali/ in obisk naših dijakov v Nemčiji (Vanja Uhota,….), po dogovoru,
  gostovanje dijakov vključenih v projekt LIFE, po dogovoru
  - Varaždin, Hrvaška - gostovanje dijakov iz Hrvaške ali/ in obisk naših dijakov na Hrvaškem, po dogovoru,
  - druge dejavnosti …

Izvedba vseh zgoraj naštetih dejavnosti je odvisna od finančnih sredstev.

Nekatere dejavnosti iz OIV lahko izvedemo le v popoldanskem čas, zato bomo dijakom omogočili pouka proste dni in sicer:
- v mesecu maju za 4 letnike predvidoma 22. maj 2020,
- v mesecu juniju za 1., 2. in 3. letnike predvidoma 22. in 23. junij 2020.

Ø  Noč raziskovalcev - Oddelek za romanske jezike in književnosti UL FF, Vodnikova domačija, 27. september 2019