EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Krožki in interesne dejavnosti

V šolskem letu 2019/20 so na šoli predvideni naslednji krožki:

 • ŠILA – Šolska Impro Liga, zunanji mentor,
 • novinarski krožek (izdelava šolskega glasila), mentorici Manuela Rigler in Tatjana Špur,
 • francoščina, mentorica Manuela Rigler,
 • računalniški krožek – priprave na tekmovanje BOBER (9 ur), Selma Štular Mastnak,
 • astronomski krožek, Maja Jug,
 • razvedrilna matematika, Maja Jug,
 • košarka za dekleta in fante (30 ur), mentorica Urša Žen,
 • joga za dekleta in fante (30 ur), mentorica Anka Vukanac,
 • biološki krožek, mentorica Darija Sagadin Robič,
 • tečaj nemščine, zunanji izvajalec,
 • ABONMA (Drama, MGL), mentorica Tatjana Špur,
 • filmski ABONMA LIFFE PO LIFFU, mentorica Vanja Uhota
 • fotografski natečaj, mentor Vlado Pirc,